Najczęstsze problemy podczas odbiorów

Najczęstsze problemy podczas odbiorów technicznych nieruchomości

Odbiór techniczny nieruchomości jest jednym z kluczowych etapów procesu zakupu mieszkania czy domu. Stanowi on potwierdzenie zgodności nieruchomości z wymaganiami budowlanymi i umożliwia identyfikację ewentualnych wad czy niedociągnięć. Jednak podczas odbiorów technicznych mogą wystąpić różne problemy, które warto znać i brać pod uwagę. Przeanalizujmy najczęstsze z nich.

1. Wady ukryte

Jednym z najważniejszych problemów, które mogą pojawić się podczas odbioru technicznego, są wady ukryte. Często nie są one widoczne na pierwszy rzut oka i mogą obejmować różnorodne kwestie, takie jak problemy strukturalne, hydrauliczne, elektryczne czy inne. Nabywca może być zaskoczony i zaniepokojony, gdy odkryje, że nieruchomość ma poważne wady, które wymagają kosztownych napraw.

2. Niezgodności z projektem lub dokumentacją

W trakcie odbioru technicznego istnieje ryzyko ujawnienia niezgodności nieruchomości z projektem budowlanym lub inną dokumentacją. Może to obejmować rozbieżności w rozmiarach, zastosowanych materiałach, instalacjach czy innych elementach. Jeśli nieruchomość nie spełnia wymagań określonych w dokumentacji, może to prowadzić do konieczności wprowadzenia zmian lub dodatkowych prac, co wiąże się z dodatkowymi kosztami i czasem.

3. Brak zgodności z przepisami budowlanymi

Kolejnym problemem, na który można natrafić podczas odbioru technicznego, jest stwierdzenie, że nieruchomość nie spełnia obowiązujących przepisów budowlanych. Oznacza to, że pewne elementy nieruchomości nie są zgodne z wymaganiami prawnymi dotyczącymi bezpieczeństwa, higieny, energooszczędności czy innymi aspektami. W takiej sytuacji konieczne może być wprowadzenie zmian lub wykonanie dodatkowych prac, aby dostosować nieruchomość do obowiązujących norm.

4. Usterki i niedociągnięcia wykonawcze

Podczas odbioru technicznego można również natknąć się na usterki, niedociągnięcia lub niedokończone prace wykonawcze. Mogą to być np. nieprawidłowo działające instalacje, niewłaściwie zamontowane elementy wykończenia, brakujące wyposażenie czy inne problemy, które wymagają naprawy lub dokończenia przez wykonawcę. Tego rodzaju niedociągnięcia mogą być uciążliwe dla nabywcy i wymagać dodatkowego czasu i nakładów finansowych na ich naprawę.

5. Problemy z dokumentacją i formalnościami

Często podczas odbioru technicznego występują problemy związane z dokumentacją i formalnościami. Mogą to być brakujące lub niekompletne dokumenty, niedopełnione zgłoszenia, brak wymaganych certyfikatów czy inne niezbędne dokumenty. Taka sytuacja może spowodować opóźnienia w procesie odbioru i konieczność uregulowania formalności przed zakończeniem transakcji.

6. Spory związane z odbiorem

Ostatnim, ale nie mniej istotnym problemem, który może pojawić się podczas odbioru technicznego, są potencjalne spory między sprzedawcą a nabywcą nieruchomości. Mogą one dotyczyć istniejących wad, rozbieżności z dokumentacją, żądań odszkodowania czy innych kwestii związanych z odbiorem. W przypadku braku porozumienia strony mogą być zmuszone do rozstrzygnięcia sporu na drodze prawnej, co wiąże się z dodatkowymi kosztami i czasem.

Podsumowując, odbiór techniczny nieruchomości może napotkać różnorodne problemy, takie jak wady ukryte, niezgodności z projektem czy dokumentacją, brak zgodności z przepisami budowlanymi, usterki wykonawcze, problemy z dokumentacją i formalnościami oraz spory związane z odbiorem. Aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek i zapewnić sobie pełne zabezpieczenie podczas procesu nabycia nieruchomości, zawsze warto skonsultować się specjalistą ds. nieruchomości, który pomoże w identyfikacji i rozwiązaniu ewentualnych problemów. W MAT-BUD świadczymy tego rodzaju usługi i pomagamy naszym klientom przed kosztownymi problemami, które pojawiają się na początkowym etapie przekazywania ich wymarzonej nieruchomości.