Po co mi pomoc przy odbiorze? 

Odbiór techniczny mieszkania, domu, segmentu od dewelopera to ostatni moment, w którym możesz zgłosić usterki do poprawy na koszt dewelopera. Oprócz tych widocznych „gołym okiem”, jak np. pęknięte ściany czy uszkodzone ramy okienne, występuje szereg wad technicznych, których dostrzeżenie jest możliwe przy użyciu odpowiednich narzędzi, na przykład termowizji lub sprzętu do pomiaru instalacji elektrycznej. To jeden z kluczowych powodów, dla których warto zwrócić się o pomoc przy odbiorze mieszkania do fachowca.

Co sprawdzamy na odbiorze? 

Podczas odbioru technicznego mieszkania, domu i segmentu od dewelopera sprawdzamy następujące elementy:

 • poziom wilgotności tynku, posadzki betonowej, stropu cyfrowym miernikiem DT 128, dzięki czemu bardzo szybko wykryjemy zawilgocenia oraz nieszczelności, które spowodowane są nieprawidłowym wykonaniem izolacji lub przeciekami,
 • jakość tynków, ich geometrię, kąt oraz płaszczyznę. Usterki w tym zakresie mogą powodować problemy przy montażu mebli czy też płytek,
 • pomiar laserowy poziomu oraz płaszczyzny sufitów – istotne szczególnie w pomieszczeniach takich jak łazienka czy kuchnia, gdzie ma znaczenie przy montażu mebli i płytek,
 • jakość wylewki, pomiar poziomu i płaszczyzny – usterki w tym zakresie powodują w najlepszym razie problemy przy układaniu paneli, płytek, klejeniu deski bądź parkietu, a w najgorszym całkowite uniemożliwienie ich wykonania, co powoduje powstanie dodatkowych kosztów związanych z zastosowaniem odpowiednich zabiegów wzmacniających lub wylewki samopoziomującej,
 • zgodność standardu wykończenia mieszkania z opisem technicznym dewelopera. W przypadku niewykrytych niezgodności powstają poważne utrudnienia przy późniejszych pracach wykończeniowych,
 • stolarkę okienną oraz drzwi i szyby – czy nie są porysowane, nie mają wad fabrycznych, sprawdzamy współczynnik przenikania ciepła, zgodność produktu z certyfikatem i normą,
 • instalację elektryczną, osprzęt i rozdzielnie,
 • instalację hydrauliczną, kanalizacyjną, c.o,
 • parapety wewnętrzne i zewnętrzne,
 • elementy zewnętrzne mieszkania – balkon, elewację, barierki,
 • komórkę lokatorską oraz garaż,
 • wentylację oraz nawiewniki okienne,
 • zgodność wykonania prac z projektem, ścianki działowe, instalacje,
 • wykonanie otworów drzwi – częste błędy w postaci za niskich/za wysokich otworów drzwiowych generuje problemy, a nawet brak możliwości montażu drzwi,
 • liczniki wody, prądu oraz zawory odcinające.

Najczęstsze błędy/usterki: 

– odchyłki od pionu ścian, które powodują problemy podczas montażu mebli lub układania płytek, 
– brak kątów, 
– pęknięcia ścian, które generują spore koszty naprawy, 
– odparzone tynki, przez które pojawiają się problemy przy nakładaniu gładzi lub farby, a w późniejszym czasie tynk odpada od ściany,
– słaba przyczepność farby,
– brak poziomu i płaszczyzny wylewki, co skutkuje poważnymi problemami przy układaniu paneli, płytek, 
– krusząca i rozwarstwiająca się wylewka, 
– klawiszująca (uginająca się) wylewka, 

Pomagamy w zakupie nieruchomości


Od wielu lat obracamy się w branży budowlanej, mamy więc świadomość, jak wyglądają aktualne stawki na rynku nieruchomości oraz znamy czynniki, jakie na nie wpływają. Chcąc wykorzystać naszą wiedzę z korzyścią dla klientów, oferujemy pomoc w zakupie nieruchomości w Warszawie. Usługa obejmuje zarówno sprawdzenie mieszkania z rynku wtórnego, jak i nowego budownictwa.


W ramach naszych działań weryfikujemy dostarczoną dokumentację oraz jej zgodność ze stanem obecnym budynku. Oceniamy także stan, w jakim znajduje się nieruchomość. Na podstawie zebranego wieloletniego doświadczenia jesteśmy w stanie ocenić zyskowność inwestycji oraz odpowiedniość ceny do faktycznej wartości domu i mieszkania.


Na wyraźne życzenie klienta istnieje możliwość sporządzenia dokumentacji technicznej z takiego audytu, standardowo jednak sporządzamy podstawowy protokół. Pomoc w kupnie mieszkania czy nieruchomości przebiega z nami sprawnie i bezproblemowo.


Jeśli więc planujesz taką inwestycję i potrzebna Ci pomoc w zakupie mieszkania czy innej nieruchomości w Warszawie lub sprawdzenie mieszkania z rynku wtórnego – zadzwoń lub napisz do nas!

Najczęstsze problemy podczas odbiorów

Najczęstsze problemy podczas odbiorów technicznych nieruchomości

Odbiór techniczny nieruchomości jest jednym z kluczowych etapów procesu zakupu mieszkania czy domu. Stanowi on potwierdzenie zgodności nieruchomości z wymaganiami budowlanymi i umożliwia identyfikację ewentualnych wad czy niedociągnięć. Jednak podczas odbiorów technicznych mogą wystąpić różne problemy, które warto znać i brać pod uwagę. Przeanalizujmy najczęstsze z nich.

1. Wady ukryte

Jednym z najważniejszych problemów, które mogą pojawić się podczas odbioru technicznego, są wady ukryte. Często nie są one widoczne na pierwszy rzut oka i mogą obejmować różnorodne kwestie, takie jak problemy strukturalne, hydrauliczne, elektryczne czy inne. Nabywca może być zaskoczony i zaniepokojony, gdy odkryje, że nieruchomość ma poważne wady, które wymagają kosztownych napraw.

2. Niezgodności z projektem lub dokumentacją

W trakcie odbioru technicznego istnieje ryzyko ujawnienia niezgodności nieruchomości z projektem budowlanym lub inną dokumentacją. Może to obejmować rozbieżności w rozmiarach, zastosowanych materiałach, instalacjach czy innych elementach. Jeśli nieruchomość nie spełnia wymagań określonych w dokumentacji, może to prowadzić do konieczności wprowadzenia zmian lub dodatkowych prac, co wiąże się z dodatkowymi kosztami i czasem.

3. Brak zgodności z przepisami budowlanymi

Kolejnym problemem, na który można natrafić podczas odbioru technicznego, jest stwierdzenie, że nieruchomość nie spełnia obowiązujących przepisów budowlanych. Oznacza to, że pewne elementy nieruchomości nie są zgodne z wymaganiami prawnymi dotyczącymi bezpieczeństwa, higieny, energooszczędności czy innymi aspektami. W takiej sytuacji konieczne może być wprowadzenie zmian lub wykonanie dodatkowych prac, aby dostosować nieruchomość do obowiązujących norm.

4. Usterki i niedociągnięcia wykonawcze

Podczas odbioru technicznego można również natknąć się na usterki, niedociągnięcia lub niedokończone prace wykonawcze. Mogą to być np. nieprawidłowo działające instalacje, niewłaściwie zamontowane elementy wykończenia, brakujące wyposażenie czy inne problemy, które wymagają naprawy lub dokończenia przez wykonawcę. Tego rodzaju niedociągnięcia mogą być uciążliwe dla nabywcy i wymagać dodatkowego czasu i nakładów finansowych na ich naprawę.

5. Problemy z dokumentacją i formalnościami

Często podczas odbioru technicznego występują problemy związane z dokumentacją i formalnościami. Mogą to być brakujące lub niekompletne dokumenty, niedopełnione zgłoszenia, brak wymaganych certyfikatów czy inne niezbędne dokumenty. Taka sytuacja może spowodować opóźnienia w procesie odbioru i konieczność uregulowania formalności przed zakończeniem transakcji.

6. Spory związane z odbiorem

Ostatnim, ale nie mniej istotnym problemem, który może pojawić się podczas odbioru technicznego, są potencjalne spory między sprzedawcą a nabywcą nieruchomości. Mogą one dotyczyć istniejących wad, rozbieżności z dokumentacją, żądań odszkodowania czy innych kwestii związanych z odbiorem. W przypadku braku porozumienia strony mogą być zmuszone do rozstrzygnięcia sporu na drodze prawnej, co wiąże się z dodatkowymi kosztami i czasem.

Podsumowując, odbiór techniczny nieruchomości może napotkać różnorodne problemy, takie jak wady ukryte, niezgodności z projektem czy dokumentacją, brak zgodności z przepisami budowlanymi, usterki wykonawcze, problemy z dokumentacją i formalnościami oraz spory związane z odbiorem. Aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek i zapewnić sobie pełne zabezpieczenie podczas procesu nabycia nieruchomości, zawsze warto skonsultować się specjalistą ds. nieruchomości, który pomoże w identyfikacji i rozwiązaniu ewentualnych problemów. W MAT-BUD świadczymy tego rodzaju usługi i pomagamy naszym klientom przed kosztownymi problemami, które pojawiają się na początkowym etapie przekazywania ich wymarzonej nieruchomości.