Zakres prac

W ramach świadczonej usługi oferujemy:

BADANIE KAMERĄ TERMOWIZYJNĄ, DZIĘKI KTÓREMU OKREŚLAMY:
• Miejsca największych strat cieplnych,
• Szczelność okien, drzwi i poprawość ich montażu,
• Lokalizację mostków termicznych (miejsca, gdzie wieje pod oknami lub z wentylacji)
• Lokalizację źródeł zawilgoceń wraz z obszarem szkody,
• Poprawność wykonania ogrzewania podłogowego, grzejników, weryfikacja położenia rur grzewczych pod wylewką,
• Miejsca korozji biologicznej tynku

BADANIE WILGOTNOSCI, DZIĘKI KTÓREMU OKREŚLAMY:
• Poziom wilgotności wylewki,
• Poziom wilgotności tynku,

BADANIE TYNKÓW:
• Sprawdzenie geometrii, sprawdzenie płaszczyzny,
• Sprawdzenie pionów z podaniem odchyłki od linii prostej,
• Sprawdzenie przecinających się płaszczyzn od kąta prostego,
• Sprawdzenie przyczepności tynków, ogólnej jakości zgodnie ze standardem

BADANIE WYLEWEK:
• Sprawdzenie poziomu wylewki,
• Sprawdzenie płaszczyzny wylewki,
• Sprawdzenie twardości,
• Weryfikacja ewentualnych uszkodzeń, wszelkich odchyleń jakości od normy

POWŁOKA MALARSKA:
• Weryfikacja jakości, przyczepności powłoki do podłoża,
• Weryfikacja wyglądu, krycia i kolorystyki, struktury

BADANIE WYMIARÓW LOKALU:
• Weryfikacja wysokości pomieszczeń,
• Sprawdzenie wymiarów otworów drzwi wewnętrznych,

WERYFIKACJA PARAPETÓW WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH:
• Sprawdzenie poprawności montażu, w tym szczelność połączenia ze stolarką i tynkiem,
• Weryfikacja spadku,
• Weryfikacja jakości- odnośnie ewentualnych rys, uszkodzeń mechanicznych, wad punktowych

BADANIE STOLARKI OKIENNEJ:
• Sprawdzenie poprawności montażu i kompletności okuć,
• Weryfikacja prawidłowości działania,
• Weryfikacja jakości wykonania
• Badanie szczelności
• Sprawdzenie szyb pod kątem rys, wad fabrycznych

DRZWI WEJŚCIOWE DO LOKALU:
• Sprawdzenie poprawności montażu,
• Sprawdzenie szczelności docisku uszczelek i ich jakości,
• Sprawdzenie klasy odporności na włamanie,
• Ocena wizualna pod kątem uszkodzeń mechanicznych

BADANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
• Wykonanie testu bezpiecznika różnicowo- prądowego (weryfikacja skuteczności działania),
• Sprawdzenie napięcia w gniazdach i puntach oświetleniowych,
• Sprawdzenie rozmieszczenia punktów względem projektu i standardu wykończenia,
• Sprawdzenie poprawności opisu skrzynki TM

BADANIE INSTALACJI TELETECHNICZNEJ
• Weryfikacja lokalizacji punktów teletechnicznych,
• Sprawdzenie poprawności instalacji domofonu,
• Wykonanie testu instalacji internetowej,
• Sprawdzenie poprawności sparowania żył skrętki i końcówek RJ, sprawdzenie sygnału między punktem docelowym, a skrzynką teletechniczną,

BADANIE INSTALACJI WOD.- KAN.
• Sprawdzenie wysokości doprowadzenia punktów podejściowych,
• Weryfikacja poprawności lokalizacji punktów względem projektu i kart aranżacyjnych,
• Weryfikacja średnic rur względem projektu i standardu,

BADANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA:
• Sprawdzenie montażu grzejników,
• Sprawdzenie skuteczności działania grzejników i instalacji ogrzewania podłogowego,
• Ocena wizualna pod względem występowania rys, uszkodzeń mechanicznych, wad fabrycznych

BADANIE INSTALACJI WENTYLACJI:
• Sprawdzenie lokalizacji i rozmieszczenia kratek wentylacyjnych i ich wymiarów,
• Wykonanie pomiarów przepływu powietrza

SPRAWDZENIE CZĘŚCI ZEWNĘTRZNYCH (BALKON, OGRÓDEK, TARAS):
• Sprawdzenie spadków,
• Sprawdzenie jakości montażu obróbek,
• Sprawdzenie montażu balustrad oraz ich wymiarów i sztywności,
• Sprawdzenie przyczepności okładzin ceramicznych oraz fugowania,
• Sprawdzenie niwelacji terenu i ogrodzenia,

BADANIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH, TERMOIZOLACJI BUDYNKU:
• Sprawdzenie grubości termoizolacji budynku,
• Ocena jakości warstw wykończeniowych,
• Ocena wizualna pod kątem uszkodzeń mechanicznych, wad estetycznych

WERYFIKACJA MIESKA GARAŻOWEGO, KOMÓRKI LOKATORSKIEJ:
• Sprawdzenie wymiarów (długość, szerokość, odległość od słupa i ścian),
• Weryfikacja drogi manewrowej,
• Sprawdzenie spadków i kierunku odprowadzenia wody w kierunku cieku,

SPRZĘT, KTÓRYM SIĘ POSŁUGUJEMY
1. Profesjonalna kamera termowizyjna marki FLIR,
2. Kamera inspekcyjna,
3. Laser trójpłaszczyznowy,
4. Higrometr,
5. Wilgotnościomierz,
6. Dalmierz laserowy,
7. Taśma stalowa,
8. Anenometr,
9. Poziomica długości 2m,
10. Przymiar kątowy 100/50,
11. Tester okablowania instalacji teletechnicznej,
12. Tester napięcia elektrycznego,
13. Szczelinomierz klinowy,
14. Młotek gumowy,
15. Drabina długości do 3m,
16. Drabina pięciostopniowa,
17. Halogen led 4tyś. lumenów,
18. Wkrętarko- wiertarka- wiertarka SDS (w przypadku wykonywania odkrywek),

Po sprawdzeniu powyższych czynności sporządzamy protokół odbioru i przekazujemy go Inwestorowi.
Dodatkowo, udzielamy informacji, które elementy są krytyczne, które ważne, oraz które mogą generować koszty podczas prac wykończeniowych. Przedstawiamy jak dalej postępować ze zweryfikowanymi usterkami.

Wykonujemy pomiary powierzchni i na życzenie Klienta wykonujemy kosztorys materiałów oraz zakresu robocizny, przedstawiamy szablon dla firm wykończeniowych w formie kosztorysu.

Aby zlecenić odbiór/audyt – skontaktuj się z nami:

Odbiór techniczny nieruchomości od dewelopera to kluczowy moment, w którym inwestor ma możliwość zgłoszenia wszelkich usterek i niedociągnięć do poprawy na koszt dewelopera.

Często skupiamy się jedynie na widocznych wadach, takich jak pęknięcia ścian czy uszkodzone ramy okienne. Jednak istnieje wiele innych problemów technicznych, których dostrzeżenie wymaga użycia odpowiednich narzędzi i wiedzy specjalistycznej.

Dlatego warto skorzystać z pomocy doświadczonych fachowców przy odbiorze nieruchomości.

Pomoc specjalistów przy odbiorze technicznym

Pomoc specjalistów przy odbiorze technicznym ma wiele korzyści. Po pierwsze, inżynierowie budowlani dysponują odpowiednimi narzędziami, takimi jak termowizja czy sprzęt do pomiaru instalacji elektrycznej, które umożliwiają wykrycie ukrytych wad. Dzięki temu można szybko zidentyfikować zawilgocenia, nieszczelności czy inne nieprawidłowości, które mogą być skutkiem nieprawidłowego wykonania izolacji lub przecieków. Właściwa diagnoza na tym etapie pozwoli uniknąć poważniejszych problemów w przyszłości i kosztownych napraw.

Na co zwrócić uwagę podczas odbioru technicznego?

Podczas odbioru technicznego inwestorzy powinni sprawdzić wiele elementów nieruchomości. Przykładowo, należy zbadać poziom wilgotności tynków, posadzek betonowych i stropów, co pozwoli wykryć ewentualne zawilgocenia i nieszczelności. Kolejnym ważnym aspektem jest ocena jakości tynków, ich geometrii, kąta i płaszczyzny, ponieważ niedoskonałości w tej dziedzinie mogą powodować problemy przy montażu mebli czy płytek. Pomiar laserowy poziomu i płaszczyzny sufitów jest istotny szczególnie w łazienkach i kuchniach, gdzie precyzja montażu mebli i płytek ma duże znaczenie.

Jakość wylewki – na co się przełoży w przyszłości?

Ważnym elementem do sprawdzenia jest jakość wykonanej wylewki oraz jej poziom i płaszczyzna. Usterki w tym obszarze mogą powodować poważne problemy przy układaniu paneli, płytek czy klejeniu deski lub parkietu.

Niezgodność standardu wykończenia mieszkania z opisem technicznym dewelopera to kolejny aspekt, który warto dokładnie zbadać podczas odbioru.

Jeśli zostaną pominięte jakiekolwiek niezgodności, mogą pojawić się poważne utrudnienia i dodatkowe koszty przy późniejszych pracach wykończeniowych.

Stolarka okienna, drzwiowa, co jeszcze?

Ponadto, należy skupić się na stolarki okiennej, drzwiach i szybach, aby sprawdzić ich stan i zgodność z normami. Instalacje elektryczne, hydrauliczne, kanalizacyjne i centralnego ogrzewania również powinny zostać poddane weryfikacji. Istotne jest również sprawdzenie parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, elementów zewnętrznych budynku, takich jak balkony czy elewacje, a także komórek lokatorskich i garaży. Ważnym aspektem jest również ocena działania wentylacji i nawiewników okiennych, zgodność wykonania prac z projektem oraz dokładność wykonania otworów drzwiowych.

Podczas odbioru technicznego należy również sprawdzić liczniki wody i prądu oraz zawory odcinające, aby upewnić się, że są poprawnie zainstalowane i działają prawidłowo.

Najczęstsze błędy i usterki podczas odbioru technicznego

Warto również omówić najczęstsze błędy i usterki, które można napotkać podczas odbioru technicznego. Często spotyka się odchyłki od pionu ścian, które mogą generować problemy przy montażu mebli lub układaniu płytek. Brak kątów, pęknięcia ścian, odparzone tynki, słaba przyczepność farby, brak poziomu i płaszczyzny wylewki, krusząca się i rozwarstwiająca się wylewka czy klawiszująca wylewka to tylko niektóre z przykładów problemów, które mogą wystąpić. Wszystkie te wady mogą prowadzić do poważnych konsekwencji i generować dodatkowe koszty naprawy.

Wiedza i doświadczenie mają znaczenie

Wnioskiem jest to, że pomoc specjalisty przy odbiorze technicznym nieruchomości od dewelopera jest niezwykle ważna.

Wykwalifikowani inżynierowie budowlani posiadają wiedzę i doświadczenie, które umożliwiają skuteczną identyfikację wszelkich wad i niedociągnięć.

Dzięki nim inwestor może mieć pewność, że otrzymuje nieruchomość zgodną z odpowiednimi standardami i że ewentualne problemy zostaną naprawione na koszt dewelopera. Nie warto lekceważyć tego procesu, ponieważ niedostrzeżone wady mogą prowadzić do poważnych problemów w przyszłości.

Formularz Zgłoszenia zlecenia audytu

Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod poniższymi danymi – telefon kontaktowy i adres mailowy:

Jeśli chcesz zlecić audyt lub odbiór techniczny nieruchomości na terenie Warszawy, możesz skorzystać również z poniższego Formularza Zlecenia: